תנאי שירות


כללי :
הואיל והלקוח מעוניין להשתמש בשירותי החברה לקבלת שירותי מחשוב, והחברה מעוניינת
לספק שירות זה ללקוח ,באו הצדדים לידיי הסכמה של חוזה זה.

ההסכם כולל :
תמיכה היא ייעוץ, התקנות, שדרוגים, ביצוע תיקונים, תחזוקה ופתרון בעיות בתחום המחשוב.
שירות תמיכה למחשבים שיבוצע באחת מהדרכים : תמיכה טלפונית או תמיכה בשליטה מרחוק,
ובמקרה שלא ניתן לתת פתרון מרחוק הגעה פיזית לאתר הלקוח או עברת המחשב לתיקון במעבדה.
ההסכם אינו כולל חלקי חילוף, רכיבי חומרה , תוכנה, רישיונות לתוכנות, ואינו כולל אחריות או אובדן נתונים מכל סיבה.

אחריות על תמיכה :
אחריות אינה תקפה במקרה של תוצאה מכוח עליון כגון : שריפה, הצפה, פגיעת ברק וכו'.
אחריות אינה תקפה במקרה של שימוש לא נכון או נזק שנגרם ע"י הלקוח לציוד או תוכנה.
החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לתת שירות טוב , מהיר, יעיל ומקצועי, אולם לא תישא החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בכל אחריות בגין נזקים לרבות נזקים עקיפים ו/או נלווים, ובכלל זה לא תישא החברה באחריות לתשלום פיצוי ,דמי נזק, תשלום הוצאות כלשהם בגין הפסדים ו/או אובדן רווחים ו/או אובדן מידע שייגרמו ו/או שינבעו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו עקב השירותים או התמיכה שיינתנו לפי הסכם זה או התקשרות אחרת עם הלקוח.
כל שירותי החברה במחיר פיקס שמוסכם מראש. במקרה של חיוב אחר או חיוב לפי שעות עבודה יובא לידיעת הלקוח.
פניות יתקבלו טלפונית, בהודעת וואטסאפ, בדוא"ל או בטופס פתח קריאת שירות (officepro.co.il).